Klik onder je omslagfoto (achtergrondfoto) van je profielkaart op het tandwiel-pictogram om je profielkaart aan te passen.